Zapis na kurs:
Kurs Dla Narzeczonych


Data rozapoczęcia:24 Luty 2018 r. (Sobota)

Dzień i godzina zajęć:soboty w godzinach: 16.30-18.00 i
                                          niedziele w godzinach:16.30-18.00
Konkretne terminy spotkań:24, 25 luty, 3, 4, 10, 11,17, 18 marzec 2018 rok
Dodatkowe informacje:

Miejsce kursu:Fitness Club GROTA przy ul.Broniewskiego 7 (Żoliborz)

Cena:400Pln/para

Sposób zapisu


Zapisy na kurs tańca dla narzeczonych

dokonujemy poprzez zgłoszenie oraz wpłacenie zaliczki w wysokoœci

100 pln od pary.

Zaliczke należy wpłacić do trzech dni od zapisu.


Wpłata zaliczki

Zaliczkę można wpłacać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub na konto:

Studio Tańca Spin

Mbank 69 1140 2004 0000 3102 5823 0823

W tytule przelewu należy podać:

-imie nazwisko osoby zgłaszającej

-date rozpoczęcia kursu

Reszte kwoty należy wpłacić na pierwszych zajęciach.


Zgłoszenie

Zgłoszenia można dokonać:

-telefonicznie pod numerem telefonu:510-458-141

-lub wypełniajłc formularz zgłoszeniowy on-line

Formularz Zgłoszeniowy


Tak Nie


Tak Nie