Zapis na kurs:
Kurs Dla Narzeczonych-kontynuacja


Data rozapoczęcia:19 Luty 2018 r. (Poniedziałek)

Dzień i godzina zajęć:Poniedziałki godzina:19.00-20.30
Konkretne terminy kursu:19, 26, luty, 5, 12 marzec 2018 r.
                                          
Dodatkowe informacje:

Miejsce kursu:Fitness Club GROTA przy ul.Broniewskiego 7 (Żoliborz)

Cena:240Pln/para

Sposób zapisu


Zapisy na kurs tańca dla narzeczonych

dokonujemy poprzez zgłoszenie oraz wpłacenie zaliczki w wysokoœci

100 pln od pary.

Zaliczke należy wpłacić do trzech dni od zapisu.


Wpłata zaliczki

Zaliczkę można wpłacać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub na konto:

Studio Tańca Spin

Mbank 69 1140 2004 0000 3102 5823 0823

W tytule przelewu należy podać:

-imie nazwisko osoby zgłaszającej

-date rozpoczęcia kursu

Reszte kwoty należy wpłacić na pierwszych zajęciach.


Zgłoszenie

Zgłoszenia można dokonać:

-telefonicznie pod numerem telefonu:510-458-141

-lub wypełniajłc formularz zgłoszeniowy on-line

Formularz Zgłoszeniowy


Tak Nie


Tak Nie